"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26           Năm 2016 Ngày 17 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
03-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 04
03-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
03-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
03-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
03-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
03-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí vệ sinh (rác sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 20
03-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
03-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 32
03-08-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016. 34
03-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. 51
03-08-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về kết thúc việc thực hiện đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 53
03-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 54
03-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ tiền cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 60
03-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 62
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Ngân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 71
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
03-08-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre. 73
03-08-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 74
03-08-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2016. 76
03-08-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại; chủ trương nghiên cứu, lập đề xuất Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới đại lộ Đông Tây và trục cảnh quan rạch Cái Cá. 78
HĐND huyện Chợ Lách
01-08-2016 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Chợ Lách. 80
01-08-2016 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 82
23,797,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner