"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03           Năm 2017 Ngày 18 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
06-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
06-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND quy định việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2017. 18
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
20-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020. 25
20-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về thực hiện phong trào “Đồng khởi mới” khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giai đoạn 2016-2020. 27
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020. 29
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giai đoạn 2016-2020. 31
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020. 33
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Chợ Lách
16-12-2016 Nghị quyết số 210/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2017. 35
23,806,227 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner