"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2017 Ngày 14 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-07-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Vĩnh Lộc, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 04
12-07-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Cấp thoát nước Thanh Minh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 06
12-07-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
12-07-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải. 15
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
30-06-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2016-2021. 21
30-06-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc. 28
HĐND huyện Thạnh Phú
30-06-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 38
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Bình Đại
27-06-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 43
27-06-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021. 44
27-06-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017. 45
27-06-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bình Đại năm 2016. 49
27-06-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2017. 51
27-06-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về danh mục công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2018. 58
27-06-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận trung tâm xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 60
27-06-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Đại đến năm 2020. 62
27-06-2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. 69
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
30-06-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016. 71
30-06-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 78
30-06-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. 83
30-06-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về thông qua Đề án điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính xã Thành An, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc và xã Vĩnh Hoà huyện Chợ Lách để thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc. 85
23,806,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner