"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21           Năm 2017 Ngày 27 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-10-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre. 03
19-10-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
23-10-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-09-2017 Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng. 15
29-09-2017 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre. 16
29-09-2017 Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Xây dựng (Tập 1). 17
29-09-2017 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Xây dựng (Tập 2). 19
29-09-2017 Quyết định số 2307/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Khảo sát xây dựng. 21
29-09-2017 Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần sửa chữa. 22
29-09-2017 Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Lắp đặt. 23
29-09-2017 Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Bưu chính, viễn thông. 25
23,806,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner