"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25           Năm 2018 Ngày 13 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-11-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 03
05-11-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 08
05-11-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
05-11-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 13
05-11-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 14
05-11-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khoá IX - nhiệm kỳ 2016-2021. 16
05-11-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 17
06-11-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội dồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam - khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 19
23,806,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner