"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01           Năm 2018 Ngày 05 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
26-12-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 05
26-12-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
26-12-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 11
26-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 15
28-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
28-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 22
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
15-12-2017 Nghị quyết số 03/2017NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2016 - 2020. 25
15-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc. 28
15-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2018. 30
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về định mức, cơ cấu nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2016-2020. 36
13-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2016-2020. 39
23,806,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner