Các tin mới nhất
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết

Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016

Ngày 18/7/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định nêu rõ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưng áp dụng

1. Quyết định này quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại các Cảng cá Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Quyết định này áp dụng đối với Ban Quản Cảng cá; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tại các Cảng cá và t chức cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải

1. Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đi với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình là 12.800 đồng/m3 (đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định).

2. Ban Quản lý Cảng có trách nhiệm: Ký hp đồng dịch vụ thoát nước và xử nước thải với các tổ chức, cá nhân hộ gia đình; thu, quản lý, sử dụng và thực hiện hạch toán kế toán tiền thu được từ dịch vụ thoát nước và xử nước thải theo quy định hiện hành của nhà nước về kế toán, thống kê.

Điều 3. Quản sử dụng nguồn thu dịch vụ thoát nưóc và xử nước thải

Các nguồn thu được quy định tại Quyết định này là khoản thu đơn vị được để lại 100% nhằm để phục vụ cho hoạt động thoát nước và xử lý nước thải các cảng cá, đơn vị có trách nhiệm nộp thuế và phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể t ngày ký./.

 

Ngày 03/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2794/UBND-KGVX vềviệc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017. Công văn nêu rõ:

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Kế hoạch số 1932/KH-UBND ngày 04/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị sổ 05/2013/CT-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, trường học, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện BHYT HSSV trong năm học 2016-2017:

l. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Phối hợp với các ngành có liên quan như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHIYT; tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh hiểu về trách nhiệm, quyền lợi của HSSV khi tham gia BIIYT.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai BHYT HSSV năm học 2015-2016.

- Hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, phân công cán bộ tiếp nhận danh sách đăng ký từ các trường, in và phát hành thẻ BHYT kịp thời cho HSSV, tạo điều kiện thuận lợi giúp 100% HSSV tham gia BHYT. Chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường đúng theo quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu phí BHYT và chi trả chế độ BHYT cho HSSV, giải quyết kịp thời những khỏ khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn cho các trường về thời gian thu phí để đảm bảo thẻ có giá trị theo đúng quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu cụ thể cho Ban giám hiệu các trường ngay từ đầu năm học. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2016-2017.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng hướng dẫn liên ngành thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017 theo hướng thu phí theo năm tài chính (năm dương lịch) một cách cụ thể để các trường triển khai thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020 đến toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên ở tất cả các trường trên địa bàn tỉnh.

- Phân công cán bộ theo dõi việc thực hiện BHYT của các trường học trên địa bàn, chú ý các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng, dạy nghề.

3. Trường Cao đẳng Bến Tre và Sở, ngành tỉnh chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT cho HSSV hiểu trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện BHYT năm học 2016-2017.

- Phân công giáo viên triển khai thực hiện BHYT của lớp chủ nhiệm đồng thời kiểm tra việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, cũng như việc đảm bảo quyền lợi BHYT cho HSSV, phấn đấu năm học 2016-2017 có 100% học sinh tham gia.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Phòng, Ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt với Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong trường học trên địa bàn quản lý, giúp HSSV và phụ huynh học sinh hiểu rõ bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm bắt buộc./.

(Cập nhật ngày 01-08-2016)

Các tin đã đăng

Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016 (12-07-2016)
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016 (29-06-2016)
Thông tin pháp luật số 11 phát ngày 12 tháng 6 năm 2016 (21-06-2016)
Thông tin pháp luật số 09 phát ngày 08 tháng 5 năm 2016 (09-05-2016)
Thông tin pháp luật số 08 phát ngày 24 tháng 4 năm 2016 (25-04-2016)
 
23,970,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner