Các tin mới nhất
Liên kết

Thông tin pháp luật số 07 phát ngày 10 tháng 4 năm 2016

Ngày 31/3/2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1484/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ:

Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước, hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp đã lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sổng nhân dân.

Nhằm tăng cường quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp và Công văn số 1996/BCT-QLCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai một số giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công nhân viên chức các quy định của pháp luật quản lý về bán hàng đa cấp; thông tin các vụ việc vi phạm điển hình đã bị phát hiện để nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa; đồng thời vận động người dân chủ động tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, phát hiện, tố giác, cung cấp bằng chứng về những sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các địa phương và các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp; đặc biệt, tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động tài chính; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, giá cả, các hành vi thông tin sai lệch về tính chất, công dụng... của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp và lợi ích của việc tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp; công khai kết quả kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, để nâng cao năng lực, nghiệp vụ trong công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng sự thiếu thông tin để bán hàng trục lợi, lôi kéo, dụ dỗ nhân dân tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, lợi dụng bán hàng đa cấp để kinh doanh bất hợp pháp; điều tra, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp hỗ trợ các lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác khi có yêu cầu; đặc biệt lưu ý: kiểm tra, giám sát các hội thảo, hội nghị, đào tạo có yếu tố nước ngoài của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phố biến pháp luật và các chính sách về bán hàng đa cấp để toàn xã hội cùng tham gia quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

- Cảnh báo trên các phương tiện thông tin về những hành vi bị cấm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp; số điện thoại đường dây nóng liên hệ; đồng thời, vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, gian lận trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ triển khai thực hiện tốt công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn./.

(Cập nhật ngày 12-04-2016)

 
23,562,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner