Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 01-01
16 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 01-02
14 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 15-02
23 văn bản
 
Số 06  ngày 01-3
17 văn bản
 
Số 07  ngày 15-3
8 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 01-4
45 văn bản
 
Số 10  ngày 15-4
20 văn bản
 
Số 11  ngày 01-5
8 văn bản
 
Số 12  ngày 15-5
11 văn bản
 
Số 13  ngày 01-6
4 văn bản
 
Số 14  ngày 15-6
8 văn bản
 
Số 15  ngày 01-7
9 văn bản
 
Số 16  ngày 15-7
13 văn bản
 
Số 17  ngày 20-8
17 văn bản
 
Số 18  ngày 05-9
8 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 20-9
8 văn bản
 
Số 21  ngày 05-10
6 văn bản
 
Số 22  ngày 20-10
6 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 05-11
11 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 20-11
8 văn bản
 
Số 27  ngày 05-12
7 văn bản
 
Số 28  ngày 20-12
12 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

279 văn bản gồm 159 văn bản quy phạm pháp luật và 120 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
16 văn bản
 
Tháng 02-2007
37 văn bản
 
Tháng 3-2007
25 văn bản
 
Tháng 4-2007
65 văn bản
 
Tháng 5-2007
19 văn bản
 
Tháng 6-2007
12 văn bản
 
Tháng 7-2007
22 văn bản
 
Tháng 8-2007
17 văn bản
 
Tháng 9-2007
16 văn bản
 
Tháng 10-2007
12 văn bản
 
Tháng 11-2007
19 văn bản
 
Tháng 12-2007
19 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

VP.HĐND tỉnh
1 văn bản
 
Sở Tài chính
1 văn bản
 
Thanh tra tỉnh
3 văn bản
 
HĐND tỉnh
15 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
170 văn bản
 
HĐND huyện Ba Tri
9 văn bản
 
HĐND huyện Bình Đại
9 văn bản
 
UBND huyện Bình Đại
9 văn bản
 
HĐND huyện Châu Thành
9 văn bản
 
UBND huyện Châu Thành
4 văn bản
 
HĐND huyện Chợ Lách
9 văn bản
 
UBND huyện Chợ Lách
3 văn bản
 
HĐND huyện Giồng Trôm
4 văn bản
 
UBND huyện Giồng Trôm
3 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày
3 văn bản
 
HĐND huyện Thạnh Phú
8 văn bản
 
UBND huyện Thạnh Phú
1 văn bản
 
HĐND thị xã Bến Tre
13 văn bản
 
UBND thị xã Bến Tre
5 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội
8 văn bản
 
Cải cách hành chính
11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
7 văn bản
 
Công nghiệp
10 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
11 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
10 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
6 văn bản
 
Khoa học công nghệ
8 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
20 văn bản
 
Lĩnh vực khác
18 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
2 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
13 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
19 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
40 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
13 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
10 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
23 văn bản
 
Tư pháp
23 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
14 văn bản
 
Y tế
6 văn bản
 
 
23,590,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner