Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 05-01
5 văn bản
 
Số 02  ngày 15-01
14 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 25-01
17 văn bản
 
Số 05  ngày 10-02
11 văn bản
 
Số 06  ngày 25-02
16 văn bản
 
Số 07  ngày 05-3
1 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 20-3
24 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 05-4
18 văn bản
 
Số 12  ngày 20-4
10 văn bản
 
Số 13  ngày 25-4
6 văn bản
 
Số 14  ngày 05-5
11 văn bản
 
Số 15  ngày 15-5
8 văn bản
 
Số 16  ngày 25-5
9 văn bản
 
Số 17  ngày 05-6
8 văn bản
 
Số 18  ngày 20-6
16 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 05-7
17 văn bản
 
Số 21  ngày 15-7
13 văn bản
 
Số 22  ngày 25-7
11 văn bản
 
Số 23  ngày 05-8
12 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 20-8
25 văn bản
 
Số 26  ngày 10-9
13 văn bản
 
Số 27  ngày 20-9
12 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 05-10
19 văn bản
 
Số 30  ngày 20-10
14 văn bản
 
Số 31  ngày 15-11
14 văn bản
 
Số 32  ngày 20-11
11 văn bản
 
Số 33  ngày 25-11
12 văn bản
 
Số 34  ngày 10-12
18 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 20-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

366 văn bản gồm 122 văn bản quy phạm pháp luật và 244 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
36 văn bản
 
Tháng 02-2009
27 văn bản
 
Tháng 3-2009
25 văn bản
 
Tháng 4-2009
34 văn bản
 
Tháng 5-2009
28 văn bản
 
Tháng 6-2009
24 văn bản
 
Tháng 7-2009
41 văn bản
 
Tháng 8-2009
37 văn bản
 
Tháng 9-2009
25 văn bản
 
Tháng 10-2009
33 văn bản
 
Tháng 11-2009
37 văn bản
 
Tháng 12-2009
19 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Văn phòng UBND tỉnh
2 văn bản
 
HĐND tỉnh
14 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
244 văn bản
 
HĐND huyện Ba Tri
19 văn bản
 
HĐND huyện Bình Đại
15 văn bản
 
UBND huyện Bình Đại
1 văn bản
 
HĐND huyện Châu Thành
16 văn bản
 
UBND huyện Châu Thành
2 văn bản
 
HĐND huyện Chợ Lách
6 văn bản
 
HĐND huyện Giồng Trôm
10 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày
4 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
6 văn bản
 
UBND huyện Mỏ Cày Nam
2 văn bản
 
HĐND huyện Thạnh Phú
7 văn bản
 
HĐND thị xã Bến Tre
11 văn bản
 
UBND thị xã Bến Tre
6 văn bản
 
Trung tâm Công báo tỉnh
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội
14 văn bản
 
Cải cách hành chính
33 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
10 văn bản
 
Công nghiệp
12 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
6 văn bản
 
Doanh nghiệp
5 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
5 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
14 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
2 văn bản
 
Khoa học công nghệ
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
25 văn bản
 
Lĩnh vực khác
21 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
8 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
32 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
42 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
7 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
14 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
63 văn bản
 
Tư pháp
26 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
6 văn bản
 
Y tế
10 văn bản
 
 
23,590,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner