Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
27 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 13-01
28 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 17-01
14 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-01
8 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 10-02
12 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 27-02
16 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 07-3
18 văn bản
 
Số 15  ngày 23-3
7 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 05-4
19 văn bản
 
Số 18  ngày 18-4
14 văn bản
 
Số 19  ngày 07-5
13 văn bản
 
Số 20  ngày 25-5
10 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 11-6
13 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-6
37 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 11-7
20 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 25-7
27 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 06-8
28 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 15-8
29 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 30-8
21 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 14-9
24 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 25-9
11 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 05-10
5 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 10-10
1 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 11-10
1 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 12-10
5 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 25-10
1 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 05-11
18 văn bản
 
Số 51  ngày 15-11
8 văn bản
 
Số 52  ngày 10-12
13 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 25-12
14 văn bản
 
Mục lục số 55 + 56  ngày 28-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

459 văn bản gồm 167 văn bản quy phạm pháp luật và 292 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
77 văn bản
 
Tháng 02-2012
28 văn bản
 
Tháng 3-2012
25 văn bản
 
Tháng 4-2012
33 văn bản
 
Tháng 5-2012
23 văn bản
 
Tháng 6-2012
50 văn bản
 
Tháng 7-2012
47 văn bản
 
Tháng 8-2012
78 văn bản
 
Tháng 9-2012
35 văn bản
 
Tháng 10-2012
10 văn bản
 
Tháng 11-2012
26 văn bản
 
Tháng 12-2012
28 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
45 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
309 văn bản
 
HĐND huyện Ba Tri
12 văn bản
 
HĐND huyện Bình Đại
13 văn bản
 
UBND huyện Bình Đại
2 văn bản
 
HĐND huyện Châu Thành
11 văn bản
 
HĐND huyện Chợ Lách
17 văn bản
 
HĐND huyện Giồng Trôm
11 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
10 văn bản
 
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
2 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
14 văn bản
 
HĐND huyện Thạnh Phú
5 văn bản
 
HĐND thành phố Bến Tre
6 văn bản
 
UBND thành phố Bến Tre
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội
26 văn bản
 
Cải cách hành chính
67 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
15 văn bản
 
Công nghiệp
15 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
9 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
47 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
8 văn bản
 
Khoa học công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
28 văn bản
 
Lĩnh vực khác
28 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
3 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
23 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
30 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
65 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
4 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
4 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
14 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
36 văn bản
 
Tư pháp
20 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
7 văn bản
 
Y tế
5 văn bản
 
 
23,557,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner