Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
23 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 21-01
25 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 30-01
3 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 01-02
20 văn bản
 
Số 09  ngày 08-02
11 văn bản
 
Số 10  ngày 28-02
13 văn bản
 
Số 11 + 12 + 13  ngày 15-3
2 văn bản
 
Số 14  ngày 25-3
10 văn bản
 
Số 15  ngày 15-4
13 văn bản
 
Số 16  ngày 25-4
6 văn bản
 
Số 17  ngày 15-5
10 văn bản
 
Số 18  ngày 27-5
17 văn bản
 
Số 19  ngày 14-6
11 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 28-6
19 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 22-7
27 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 30-7
27 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 09-8
18 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 15-8
13 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 22-8
21 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 05-9
1 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 13-9
22 văn bản
 
Số 36  ngày 30-9
9 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 15-10
7 văn bản
 
Số 39 + 40 + 41  ngày 30-10
14 văn bản
 
Số 42  ngày 15-11
16 văn bản
 
Số 43  ngày 27-11
13 văn bản
 
Số 44  ngày 13-12
8 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 25-12
16 văn bản
 
Mục lục số 47 + 48  ngày 27-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

396 văn bản gồm 178 văn bản quy phạm pháp luật và 218 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
51 văn bản
 
Tháng 02-2013
44 văn bản
 
Tháng 3-2013
12 văn bản
 
Tháng 4-2013
19 văn bản
 
Tháng 5-2013
27 văn bản
 
Tháng 6-2013
30 văn bản
 
Tháng 7-2013
54 văn bản
 
Tháng 8-2013
52 văn bản
 
Tháng 9-2013
32 văn bản
 
Tháng 10-2013
21 văn bản
 
Tháng 11-2013
29 văn bản
 
Tháng 12-2013
25 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
29 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
228 văn bản
 
HĐND huyện Ba Tri
16 văn bản
 
HĐND huyện Bình Đại
22 văn bản
 
HĐND huyện Châu Thành
15 văn bản
 
HĐND huyện Chợ Lách
19 văn bản
 
UBND huyện Chợ Lách
1 văn bản
 
HĐND huyện Giồng Trôm
15 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
11 văn bản
 
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
1 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
23 văn bản
 
HĐND huyện Thạnh Phú
8 văn bản
 
HĐND thành phố Bến Tre
7 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội
20 văn bản
 
Cải cách hành chính
52 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
6 văn bản
 
Công nghiệp
10 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
11 văn bản
 
Doanh nghiệp
4 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
12 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
13 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
21 văn bản
 
Lĩnh vực khác
24 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
7 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
26 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
76 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
10 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
11 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
50 văn bản
 
Tư pháp
24 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
3 văn bản
 
Y tế
9 văn bản
 
 
23,590,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner