Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 16-01
33 văn bản
 
Số 03  ngày 18-01
10 văn bản
 
Số 04  ngày 21-02
4 văn bản
 
Số 05  ngày 07-3
3 văn bản
 
Số 06  ngày 17-3
5 văn bản
 
Số 07  ngày 29-3
8 văn bản
 
Số 08  ngày 07-4
2 văn bản
 
Số 09  ngày 18-4
2 văn bản
 
Số 10  ngày 10-5
4 văn bản
 
Số 11  ngày 24-5
3 văn bản
 
Số 12  ngày 07-6
2 văn bản
 
Số 13  ngày 22-6
3 văn bản
 
Số 14  ngày 06-7
1 văn bản
 
Số 15  ngày 14-7
20 văn bản
 
Số 16  ngày 28-7
18 văn bản
 
Số 17  ngày 02-8
4 văn bản
 
Số 18  ngày 19-9
4 văn bản
 
Số 19  ngày 29-9
3 văn bản
 
Số 20  ngày 12-10
8 văn bản
 
Số 21  ngày 27-10
11 văn bản
 
Số 22  ngày 15-11
3 văn bản
 
Số 23  ngày 30-11
4 văn bản
 
Số 24  ngày 11-12
2 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 20-12
14 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 25-12
13 văn bản
 
Mục lục số 29  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

185 văn bản gồm 118 văn bản quy phạm pháp luật và 67 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
43 văn bản
 
Tháng 02-2017
4 văn bản
 
Tháng 3-2017
16 văn bản
 
Tháng 4-2017
4 văn bản
 
Tháng 5-2017
7 văn bản
 
Tháng 6-2017
5 văn bản
 
Tháng 7-2017
39 văn bản
 
Tháng 8-2017
4 văn bản
 
Tháng 9-2017
7 văn bản
 
Tháng 10-2017
19 văn bản
 
Tháng 11-2017
7 văn bản
 
Tháng 12-2017
30 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
51 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
72 văn bản
 
UBND huyện Ba Tri
3 văn bản
 
HĐND huyện Bình Đại
20 văn bản
 
HĐND huyện Châu Thành
4 văn bản
 
HĐND huyện Chợ Lách
16 văn bản
 
UBND huyện Giồng Trôm
1 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
8 văn bản
 
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
2 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
5 văn bản
 
UBND huyện Mỏ Cày Nam
1 văn bản
 
HĐND huyện Thạnh Phú
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội
4 văn bản
 
Cải cách hành chính
6 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
4 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
11 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
2 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
9 văn bản
 
Lĩnh vực khác
22 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
3 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
11 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
58 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
6 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
9 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
26 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
 
23,557,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner