Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 05-01
12 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 15-01
18 văn bản
 
Số 04  ngày 06-02
3 văn bản
 
Số 05  ngày 13-02
2 văn bản
 
Số 06  ngày 28-02
1 văn bản
 
Số 07  ngày 13-3
1 văn bản
 
Số 08  ngày 28-3
3 văn bản
 
Số 09  ngày 12-4
6 văn bản
 
Số 10  ngày 19-4
1 văn bản
 
Số 11  ngày 03-5
2 văn bản
 
Số 12  ngày 14-5
4 văn bản
 
Số 13  ngày 22-5
2 văn bản
 
Số 14  ngày 29-5
3 văn bản
 
Số 15  ngày 12-6
2 văn bản
 
Số 16  ngày 02-7
1 văn bản
 
Số 17  ngày 26-7
27 văn bản
 
Số 18  ngày 30-7
6 văn bản
 
Số 19  ngày 07-8
2 văn bản
 
Số 20  ngày 23-8
1 văn bản
 
Số 21  ngày 11-9
2 văn bản
 
Số 22  ngày 08-10
1 văn bản
 
Số 23  ngày 19-10
1 văn bản
 
Số 24  ngày 26-10
2 văn bản
 
Số 25  ngày 13-11
8 văn bản
 
Số 26  ngày 30-11
2 văn bản
 
Số 27 + 28 + 29  ngày 21-12
19 văn bản
 
Số 30  ngày 28-12
2 văn bản
 
Mục lục số 31  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

135 văn bản gồm 86 văn bản quy phạm pháp luật và 49 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
30 văn bản
 
Tháng 02-2018
6 văn bản
 
Tháng 3-2018
4 văn bản
 
Tháng 4-2018
7 văn bản
 
Tháng 5-2018
11 văn bản
 
Tháng 6-2018
2 văn bản
 
Tháng 7-2018
34 văn bản
 
Tháng 8-2018
3 văn bản
 
Tháng 9-2018
2 văn bản
 
Tháng 10-2018
4 văn bản
 
Tháng 11-2018
10 văn bản
 
Tháng 12-2018
22 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
55 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
53 văn bản
 
HĐND huyện Bình Đại
16 văn bản
 
HĐND huyện Châu Thành
2 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
3 văn bản
 
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
3 văn bản
 
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
2 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Cải cách hành chính
5 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
4 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
10 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
3 văn bản
 
Lĩnh vực khác
8 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
4 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
10 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
31 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng
2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
4 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
34 văn bản
 
Tư pháp
11 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
2 văn bản
 
 
23,590,601 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner