Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 07-01
5 văn bản
 
Số 02  ngày 17-01
4 văn bản
 
Số 03  ngày 28-01
4 văn bản
 
Số 04  ngày 01-02
1 văn bản
 
Số 05  ngày 10-3
1 văn bản
 
Số 06  ngày 21-3
5 văn bản
 
Số 07  ngày 29-3
1 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 03-4
1 văn bản
 
Số 10  ngày 05-4
2 văn bản
 
Số 11  ngày 26-4
1 văn bản
 
Số 12  ngày 09-5
1 văn bản
 
Số 13  ngày 27-5
2 văn bản
 
Số 14  ngày 10-6
2 văn bản
 
Số 15  ngày 09-7
2 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 19-7
23 văn bản
 
Số 18  ngày 19-7
8 văn bản
 
Số 19 + 20 + 21  ngày 19-7
1 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 22-7
1 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 22-7
1 văn bản
 
Số 26  ngày 07-8
2 văn bản
 
Số 27  ngày 20-8
1 văn bản
 
Số 28  ngày 27-8
2 văn bản
 
Số 29  ngày 30-8
1 văn bản
 
Số 30  ngày 04-9
1 văn bản
 
Số 31  ngày 12-9
20 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

92 văn bản gồm 54 văn bản quy phạm pháp luật và 38 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
13 văn bản
 
Tháng 02-2019
1 văn bản
 
Tháng 3-2019
7 văn bản
 
Tháng 4-2019
4 văn bản
 
Tháng 5-2019
3 văn bản
 
Tháng 6-2019
2 văn bản
 
Tháng 7-2019
35 văn bản
 
Tháng 8-2019
6 văn bản
 
Tháng 9-2019
21 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
56 văn bản
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh
36 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
6 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
3 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
1 văn bản
 
Lĩnh vực khác
1 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản
3 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
10 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng
26 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
5 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
26 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
23,590,995 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner