Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Ba Tri ban hành: 160 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2016 Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016. 
19-07-2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2016. 
08-12-2015 Nghị quyết số 99/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giai đoạn 2016 - 2020. 
08-12-2015 Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc thông qua Kế hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn huyện Ba Tri giai đoạn 2016-2020. 
08-12-2015 Nghị quyết số 97/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. 
08-12-2015 Nghị quyết số 96//2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. 
08-12-2015 Nghị quyết số 95/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 
08-12-2015 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, khoá X. 
08-12-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2016. 
08-12-2015 Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2016. 
08-12-2015 Nghị quyết số 103/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 
08-12-2015 Nghị quyết số 102/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri việc thông qua Kế hoạch xây dựng Tiểu đội Dân quân thường trực huyện năm 2016. 
08-12-2015 Nghị quyết số 101/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Tri giai đoạn 2010-2020. 
08-12-2015 Nghị quyết số 100/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về thực hiện chiến lược biển Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. 
03-07-2015 Nghị quyết số 78/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri kết thúc thực hiện Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2013-2015. 
03-07-2015 Nghị quyết số 77/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri kết thúc Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2009 về Dự án xây dựng kênh trục Bắc Nam. 
03-07-2015 Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri kết thúc thực hiện Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 
03-07-2015 Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
03-07-2015 Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015. 
03-07-2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Ba Tri về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner