Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

UBND huyện Bình Đại ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Đại. 
15-09-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Đại. 
15-09-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bình Đại. 
26-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bình Đại. 
10-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thị trấn Bình Đại mở rộng. 
09-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bình Đại. 
09-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại. 
30-01-2011 Quyết định số 182/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc công bố vận hành chốt đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại. 
31-08-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn huyện Bình Đại. 
05-03-2008 Quyết định số 162/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc công bố biển báo hiệu cấm ghe, tàu neo đậu trên kênh Bà Nhựt, đoạn từ cầu Lộ Mới Bình Thắng đến chợ thực phẩm. 
13-02-2008 Quyết định số 116/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu thương mại tỷ lệ 1/500 huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 
29-01-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc công bố vận hành chốt đèn tín hiệu giao thông đường bộ, thị trấn Bình Đại. 
05-12-2007 Quyết định số 1165/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn huyện Bình Đại, giai đoạn I đến năm 2008. 
10-10-2007 Đề án số 03/ĐA-UBND của UBND huyện Bình Đại đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa và thể dục thể thao giai đoạn 2007-2010. 
09-10-2007 Đề án số 05/ĐA-UBND của UBND huyện Bình Đại về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục giai đoạn 2007-2010. 
09-10-2007 Đề án số 04/ĐA-UBND của UBND huyện Bình Đại đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế giai đoạn 2007 - 2010. 
09-10-2007 Đề án số 02/ĐA-UBND của UBND huyện Bình Đại về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động dạy nghề huyện Bình Đại giai đoạn 2007-2010. 
09-10-2007 Đề án số 01/ĐA-UBND của UBND huyện Bình Đại xây dựng và phát triển đô thị huyện Bình Đại đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
21-12-2006 Quyết định số 1127/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc bổ sung Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 Ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. 
24-11-2006 Quyết định số 1074/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thu đất. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner