Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Châu Thành ban hành: 131 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020. 
13-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về kế hoạch đầu tư công huyện Châu Thành năm 2018. 
20-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. 
20-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
29-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 
29-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 
29-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2010-2020. 
11-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về danh mục công trình và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
11-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
03-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
03-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2014. 
03-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. 
20-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
20-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
23,558,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner