Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Chợ Lách ban hành: 182 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2016 Nghị quyết số 222/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Chợ Lách Khoá XI, Nhiệm kỳ 2016- 2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 221/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 220/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững. 
16-12-2016 Nghị quyết số 219/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách thành lập Đoàn giám sát về kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới đối với các xã chưa đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16-12-2016 Nghị quyết số 218/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách thành lập Đoàn giám sát về tình hình nợ công và phương án trả nợ. 
16-12-2016 Nghị quyết số 217/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện Chợ Lách Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 216/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc Ban hành các nghị quyết kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 214/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 213/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Lách. 
16-12-2016 Nghị quyết số 212/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc thông qua danh mục di dời lưới điện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
16-12-2016 Nghị quyết số 211/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc thông qua danh mục thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2017 trên địa bàn huyện Chợ Lách. 
16-12-2016 Nghị quyết số 210/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 209/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước huyện và vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường huyện Chợ Lách năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2017. 
01-08-2016 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
01-08-2016 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Chợ Lách. 
01-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 huyện Chợ Lách. 
01-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /10       Số văn bản mỗi trang: 
23,558,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner