Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

UBND huyện Chợ Lách ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2013 Quyết định số 2125/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách. 
01-08-2011 Quyết định số 4774/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách. 
01-08-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 
01-08-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách ban hành Quy định chế độ báo cáo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách. 
06-07-2007 Quyết định số 793/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách về việc bổ sung Quy định tạm thời vùng nuôi cá công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Lách. 
08-06-2007 Quyết định số 681/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách về việc ban hành quy định tạm thời vùng nuôi cá công nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Lách. 
06-02-2007 Quyết định số 280/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Lách ban hành quy định, trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Chợ Lách. 
20-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của UBND huyện Chợ Lách về việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ nghiên cứu và sự phối hợp giữa cán bộ nghiên cứu với các ngành, các cấp trong việc tham mưu, đề xuất với UBND huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner