Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Giồng Trôm ban hành: 100 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc đổi tên trường do chuyển đổi loại hình. 
29-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Tân Hào và Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh. 
29-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc đổi tên cầu Tư Trữ xã Hưng Lễ thành cầu Hiệp Hưng 2. 
29-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về cơ cấu vốn xây dựng công trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
29-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
29-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016. 
07-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. 
19-12-2014 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân huyện Khoá X. 
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về dự toán ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
21-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc thông qua Đề án công nhận Đô thị thị trấn Giồng Trôm đạt chuẩn đô thị loại V. 
21-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
21-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2014. 
21-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2013. 
21-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. 
21-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá X. 
13-12-2013 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 
13-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Giồng Trôm về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện khoá X. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner