Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

UBND huyện Giồng Trôm ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2017 Quyết định số 795/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Giồng Trôm về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Giồng Trôm. 
27-08-2007 Quyết định số 1957/QĐ-UBND của UBND huyện Giồng Trôm về việc thu hồi Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm. 
03-08-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của UBND huyện Giồng Trôm về việc tăng cường công tác cải cách hành chính. 
30-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của UBND huyện Giồng Trôm về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi. 
21-06-2006 Quyết định số 2048/QĐ-UBND của UBND huyện Giồng Trôm về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm. 
17-04-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của UBND huyện Giồng Trôm thực hiện Quyết định 623/2006/QĐ-UBND ngày 01/3/2006 của UBND tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner