Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Mỏ Cày ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-01-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về Chương trình giám sát năm 2009. 
02-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009. 
02-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2009. 
02-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
21-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2008 - 2020). 
21-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 
21-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc mở rộng diện tích xây dựng bãi rác huyện Mỏ Cày. 
21-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc nguồn vốn: xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, vốn bán nhà công-đất công năm 2008. 
21-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc bãi bỏ chỉ tiêu huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2006 - 2010. 
21-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện Mỏ Cày năm 2007. 
21-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2008. 
21-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc bổ sung phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
08-01-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyệm. 
08-01-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về chủ trương thu phí cầu sông Thom. 
08-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. 
08-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2008. 
08-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
29-10-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc thành lập huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc. 
29-10-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc xây dựng bãi rác huyện Mỏ Cày. 
29-10-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày về việc thành lập xã mới thuộc huyện Mỏ Cày. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,557,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner