Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2018. 
15-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về việc bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc. 
15-12-2017 Nghị quyết số 03/2017NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2016 - 2020. 
30-06-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về thông qua Đề án điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính xã Thành An, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc và xã Vĩnh Hoà huyện Chợ Lách để thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc. 
30-06-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. 
30-06-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 
30-06-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016. 
30-06-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc. 
30-06-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2016-2021. 
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017. 
30-09-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020. 
30-09-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2016-2020. 
25-08-2016 Công văn số 79/HĐND-TT của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về việc hủy bỏ và gửi lại các phụ lục đính kèm Nghị quyết HĐND huyện số 02, 39, 40 ngày 21 tháng 7 năm 2016. 
21-07-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về phân loại đơn vị hành chính huyện Mỏ Cày Bắc. 
21-07-2016 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về điều chỉnh, bổ sung phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. 
21-07-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015. 
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. 
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,700 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner