Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-04-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc bổ sung Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc. 
28-02-2018 Công văn số 299/UBND-NC của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc đính chính văn bản. 
16-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày Bắc. 
28-11-2017 Quyết định số 02/2017QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. 
24-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. 
05-10-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỏ Cày Bắc. 
05-10-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mỏ Cày Bắc. 
11-05-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc. 
11-05-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỏ Cày Bắc. 
22-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Mỏ Cày Bắc. 
14-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Bắc. 
02-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày Bắc. 
02-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Mỏ Cày Bắc. 
02-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Bắc. 
02-11-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc. 
07-05-2015 Công văn số 786/UBND-TH của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc đính chính Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 22/4/2015. 
22-04-2015 Quyết định số 701/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc về việc huỷ bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 
06-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 
10-11-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy định về trách nhiệm thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 
10-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,557,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner