Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Mỏ Cày Nam ban hành: 114 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2016-2020. 
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về định mức, cơ cấu nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2016-2020. 
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020. 
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giai đoạn 2016-2020. 
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020. 
20-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về thực hiện phong trào “Đồng khởi mới” khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giai đoạn 2016-2020. 
20-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020. 
22-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện về chuyển đổi việc xây dựng bãi rác khu vực xã Hương Mỹ sang đầu tư công nghệ đốt rác cho các xã phía Nam. 
15-12-2015 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. 
15-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc điều chỉnh danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2015. 
15-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2015. 
15-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
22-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã An Định huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 
22-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 
22-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc lập thiết kế, dự toán danh mục các công trình xây dựng năm 2016. 
22-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về việc sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner