Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND huyện Thạnh Phú ban hành: 77 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 
18-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn kết dư Ngân sách nhà nước năm 2014 của huyện để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về dự toán thu và phương án phân bổ Ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2012, 2013 và 2014 của huyện để đầu tư xây dựng cơ bản. 
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2014. 
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc thực hiện kế hoạch Bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020. 
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2015. 
22-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú phê chuẩn điều chỉnh bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2013. 
22-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
15-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030. 
15-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
15-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2013. 
25-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2012. 
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2014. 
25-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2014. 
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner