Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Hội đồng nhân dân thị xã ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về việc thông qua Đề án Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng tại các lộ, hẻm trên địa bàn thị xã Bến Tre bằng hình thức xã hội hóa. 
24-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về việc thông qua Đề án Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường thuộc thị xã Bến Tre. 
24-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Bến Tre năm 2009 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
24-07-2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2008. 
24-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009. 
14-01-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về Chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Tre năm 2009. 
14-01-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về Chương trình xây dựng nghị quyết và nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Bến Tre năm 2009. 
14-01-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về quy định định mức khoán chi quản lý hành chính. 
14-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2009. 
14-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2009. 
14-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
29-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã thông qua Đề án thành lập thành phố Bến Tre, thuộc tỉnh Bến Tre. 
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về việc thông qua Đề án Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn thị xã Bến Tre. 
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2007. 
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của thị xã Bến Tre từ năm 2006 - 2010. 
28-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường. 
28-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Bến Tre năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
23,558,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner