Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu tái định cư cục bộ giản đơn ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre. 
26-06-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Bến Tre. 
11-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy trình đấu giá nhà - đất công không có nhu cầu sử dụng. 
13-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 
26-03-2009 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc giao nhiệm vụ quản lý các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Bến Tre năm 2009. 
26-03-2009 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc chỉ định nhà thầu thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Bến Tre năm 2009. 
02-10-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu tái định cư cục bộ giản đơn số 2, ấp Phú Dân, xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre. 
26-09-2008 Quyết định số 683/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc bãi bỏ văn bản. 
25-09-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân thị xã Bến Tre. 
21-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Bản quy định chỉ giới xây dựng các đường hẻm trên địa bàn thị xã Bến Tre. 
11-07-2008 Quyết định số 494/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt Đề án Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản. 
25-06-2008 Công văn số 670/UBND-TP của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc gửi văn bản pháp luật đăng Công báo và quản lý, sử dụng Công báo cấp tỉnh. 
08-05-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy định quản lý công viên trên địa bàn thị xã Bến Tre. 
10-04-2008 Kế hoạch số 36/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Bến Tre đến năm 2010. 
10-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế tại xã, phường và tại các chợ trên địa bàn thị xã Bến Tre. 
08-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phát động phong trào thi đua xây dựng thị xã Bến Tre trở thành thành phố thuộc tỉnh. 
27-12-2007 Quyết định số 888/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy định tạm thời về việc vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã Bến Tre. 
24-12-2007 Quyết định số 865/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy trình đấu giá nhà - đất công không có nhu cầu sử dụng. 
24-10-2007 Kế hoạch số 126/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng rên địa bàn thị xã Bến Tre. 
24-10-2007 Hướng dẫn số 04/HD-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã về nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng tại địa bàn thị xã Bến Tre. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,969,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner