Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

HĐND thành phố Bến Tre ban hành: 59 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về việc thông qua Đề án Xây dựng thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2016. 
17-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2014. 
17-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2013 (bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre). 
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về việc điều chỉnh bổ sung giải pháp thực hiện Đề án “Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản”. 
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2013. 
20-12-2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về Chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 
09-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bến Tre về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường trực thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
23,591,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner