Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

UBND thành phố Bến Tre ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Bến Tre. 
14-06-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bến Tre. 
27-05-2016 Đề án số 1412/ĐA-UBND của UBND thành phố Bến Tre xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. 
15-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
29-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc ban hành Quy định quản lý công viên trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
22-03-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre. 
21-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Bến Tre. 
19-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bến Tre. 
29-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Bến Tre. 
29-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre. 
14-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre. 
11-12-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
02-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu dân cư Hưng Phú, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
03-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân thành phố Bến Tre. 
08-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý. 
19-11-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 
26-09-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định tiêu chí tuyến đường văn minh trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
10-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định công nhận thành tích cá nhân nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. 
16-12-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 
28-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner