Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Trung tâm Công báo tỉnh ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-10-2011 Quyết định đính chính số 72/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh về việc đính chính Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 
18-09-2009 Quyết định số 63/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh về việc đính chính Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Bến Tre về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 
07-08-2006 Quyết định số 18/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch vận động xây dựng gia đình hiếu học. 
07-08-2006 Quyết định số 17/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Chương trình Phát triển 4.000 ha bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,590,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner