Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 15-01-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII. (từ trang 04 đến trang 08)
27-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. (từ trang 09 đến trang 10)
27-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2014. (từ trang 11 đến trang 18)
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 19 đến trang 25)
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về dự toán thu - chi ngân sách năm 2014. (từ trang 26 đến trang 27)
19-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 28 đến trang 33)
17-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. (từ trang 34 đến trang 39)
17-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2014. (từ trang 40 đến trang 61)
19-12-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 62 đến trang 67)
19-12-2013 Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2014. (từ trang 68 đến trang 74)
19-12-2013 Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 75 đến trang 80)
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 81 đến trang 88)
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2014. (từ trang 89 đến trang 92)
25-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạnh Phú về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 93 đến trang 95)
23-12-2013 Kế hoạch số 6308/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 96 đến trang 100)
27-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện – khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 101)
27-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện. (trang 102)
17-12-2013 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Lách giai đoạn đến năm 2030, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (từ trang 103 đến trang 104)
17-12-2013 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân xã Tân Thiềng về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Tân Thiềng thành Trường Trung học cơ sở Lê Hồng. (từ trang 105 đến trang 106)
17-12-2013 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. (từ trang 107 đến trang 109)
17-12-2013 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. (từ trang 110 đến trang 111)
23,354,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner