Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 14 xuất bản ngày 15-04-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 03 đến trang 05)
02-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. (trang 06)
19-03-2014 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. (từ trang 07 đến trang 08)
19-03-2014 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 09 đến trang 10)
19-03-2014 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới; 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. (từ trang 11 đến trang 14)
31-03-2014 Quyết định số 567/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bến Tre. (từ trang 15 đến trang 22)
26-03-2014 Công văn số 1245/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơ nới thùng xe trái quy định. (từ trang 23 đến trang 25)
28-03-2014 Công văn số 1306/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (từ trang 26 đến trang 27)
24-03-2014 Kế hoạch số 1193/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2015. (từ trang 28 đến trang 33)
25-03-2014 Kế hoạch số 1206/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. (từ trang 34 đến trang 42)
26-03-2014 Kế hoạch số 1254/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 43 đến trang 48)
31-03-2014 Kế hoạch số 1318/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 49 đến trang 51)
31-03-2014 Kế hoạch số 1319/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. (từ trang 52 đến trang 54)
31-03-2014 Kế hoạch số 1320/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh công tác phòng, chống ma tuý năm 2014. (từ trang 55 đến trang 58)
01-04-2014 Kế hoạch số 1364/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2014-2016. (từ trang 59 đến trang 61)
20-03-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc xác nhận kết quả bầu cử tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 62)
20-03-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 63)
23,354,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner