Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 25-06-2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-06-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 04 đến trang 10)
16-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Châu Thành ban hành Quy định thực hiện trách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. (từ trang 11 đến trang 15)
10-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre ban hành Quy định công nhận thành tích cá nhân nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. (từ trang 16 đến trang 19)
02-06-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ổn định giá cả các hàng nông thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 20 đến trang 22)
12-05-2014 Quyết định số 866/QĐ-BĐH của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. (từ trang 23 đến trang 29)
23-05-2014 Quyết định số 994/QĐ-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 30 đến trang 36)
23-05-2014 Quyết định số 998/QĐ-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020. (từ trang 37 đến trang 45)
28-05-2014 Quyết định số 1050/QĐ-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. (từ trang 46 đến trang 49)
29-05-2014 Quyết định số 1059/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 đối với người khuyết tật. (từ trang 50 đến trang 54)
04-06-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bến Tre. (từ trang 55 đến trang 63)
09-06-2014 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. (từ trang 64 đến trang 68)
10-06-2014 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 08 thủ tục hành chính mới ban hành; 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. (từ trang 69 đến trang 74)
12-06-2014 Quyết định số 1149/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 75 đến trang 76)
12-06-2014 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bến Tre. (từ trang 77 đến trang 78)
12-06-2014 Công văn số 2659/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính nội dung của Danh mục văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND. (từ trang 79 đến trang 87)
16-06-2014 Công văn số 2735/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014. (từ trang 88 đến trang 90)
20-05-2014 Kế hoạch số 2177/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016. (từ trang 91 đến trang 93)
22-05-2014 Kế hoạch số 2260/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. (từ trang 94 đến trang 96)
22-05-2014 Kế hoạch số 2276/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, giai đoạn 2013-2020. (từ trang 97 đến trang 100)
28-05-2014 Kế hoạch số 2398/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. (từ trang 101 đến trang 107)
04-06-2014 Kế hoạch số 2531/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. (từ trang 108 đến trang 111)
04-06-2014 Kế hoạch số 2532/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. (từ trang 112 đến trang 115)
23,960,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner