Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 24 xuất bản ngày 10-07-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 03 đến trang 04)
24-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 05 đến trang 09)
27-06-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 10 đến trang 13)
27-06-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Đại năm 2013. (từ trang 14 đến trang 15)
27-06-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. (từ trang 16 đến trang 23)
27-06-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện, từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2013 và 2014. (từ trang 24 đến trang 25)
27-06-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. (từ trang 26 đến trang 29)
12-05-2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre. (từ trang 30 đến trang 31)
23-06-2014 Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 32 đến trang 50)
30-06-2014 Quyết định số 1288/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014. (từ trang 51 đến trang 54)
27-06-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 55)
27-06-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 56)
27-06-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 57)
27-06-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 58)
27-06-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 59)
23,354,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner