Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 10-12-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 04 đến trang 20)
10-11-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Mỏ Cày Bắc ban hành Quy định về trách nhiệm thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. (từ trang 21 đến trang 27)
19-11-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Bến Tre về việc Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. (từ trang 28 đến trang 35)
13-11-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phổ cập y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc một số bệnh không lây cho nhân dân giai đoạn 2014-2016. (từ trang 36 đến trang 37)
10-11-2014 Quyết định số 2235/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. (từ trang 38 đến trang 39)
10-11-2014 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. (từ trang 40 đến trang 41)
11-11-2014 Quyết định số 2252/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới; 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 42 đến trang 45)
11-11-2014 Quyết định số 2259/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. (từ trang 46 đến trang 47)
19-11-2014 Quyết định số 2317/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2855/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh. (trang 48)
24-11-2014 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. (từ trang 49 đến trang 50)
24-11-2014 Quyết định số 2344/QĐ-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre. (từ trang 51 đến trang 55)
25-11-2014 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án, công bố tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, điểm dừng đỗ tuyến xe buýt từ xã Bình Khánh Đông đến xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. (từ trang 56 đến trang 60)
26-11-2014 Quyết định số 2381/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 61 đến trang 75)
01-12-2014 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành; 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. (từ trang 76 đến trang 81)
01-12-2014 Quyết định số 2406/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố 13 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. (từ trang 82 đến trang 85)
11-11-2014 Công văn số 5507/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo TT-ATGT đến cuối năm. (từ trang 86 đến trang 88)
19-11-2014 Kế hoạch số 5678/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016. (từ trang 89 đến trang 95)
23,354,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner