Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 18 xuất bản ngày 20-06-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. (từ trang 03 đến trang 05)
11-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy trình đấu giá nhà - đất công không có nhu cầu sử dụng. (từ trang 06 đến trang 09)
01-06-2009 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp thị trấn - An Đức, huyện Ba Tri. (từ trang 10 đến trang 14)
02-06-2009 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời điều chỉnh lộ trình, bổ sung các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt Hàm Luông - Rạch Miễu nối sang tỉnh Tiền Giang và ngược lại. (từ trang 15 đến trang 16)
04-06-2009 Quyết định số 1206/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế theo Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ. (từ trang 17 đến trang 18)
09-06-2009 Quyết định số 1229/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 19)
09-06-2009 Quyết định số 1230/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 20)
09-06-2009 Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 21)
09-06-2009 Quyết định số 1232/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2004-2011. (từ trang 22 đến trang 23)
01-06-2009 Công văn số 2009/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương. (từ trang 24 đến trang 25)
01-06-2009 Công văn số 2015/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự - an toàn giao thông. (từ trang 26 đến trang 29)
01-06-2009 Công văn số 2016/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu đối với các dự án ODA Nhật Bản. (từ trang 30 đến trang 31)
02-06-2009 Công văn số 2028/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm. (từ trang 32 đến trang 33)
02-06-2009 Công văn số 2035/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương phòng, chống cúm A(H1N1) ở người. (từ trang 34 đến trang 35)
02-06-2009 Công văn số 2038/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức ngày Dân số Thế giới, ngày Dân số Việt Nam năm 2009. (từ trang 36 đến trang 37)
08-06-2009 Kế hoạch số 2161/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 38 đến trang 44)
23,817,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner