Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 xuất bản ngày 15-03-2008: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 04 đến trang 13)
07-03-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 14 đến trang 19)
05-03-2008 Quyết định số 162/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc công bố biển báo hiệu cấm ghe, tàu neo đậu trên kênh Bà Nhựt, đoạn từ cầu Lộ Mới Bình Thắng đến chợ thực phẩm. (trang 20)
22-01-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị thị trấn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. (từ trang 21 đến trang 22)
10-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế tại xã, phường và tại các chợ trên địa bàn thị xã Bến Tre. (từ trang 23 đến trang 28)
04-01-2008 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số điều của Quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 29 đến trang 30)
09-01-2008 Quyết định số 49/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt Hàm Luông - Rạch Miễu. (từ trang 31 đến trang 32)
10-01-2008 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Di tích lịch sử - văn hoá. (trang 33)
14-01-2008 Quyết định số 92/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề truyền thống sản xuất muối xã Bảo Thạnh. (trang 34)
11-01-2008 Công văn số 163/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao thẩm quyền xét tuyển dụng công chức, viên chức có trình độ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ. (trang 35)
29-01-2008 Công văn số 408/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc một số vấn đề về công tác phụ nữ và cán bộ nữ. (từ trang 36 đến trang 37)
01-02-2008 Công văn số 448/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương mở tuyến xe buýt từ phà Hàm Luông - Ba Vát - phà Cổ Chiên (và ngược lại). (trang 38)
01-02-2008 Công văn số 449/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương mở tuyến xe buýt từ Tân Thạch (Châu Thành) đi thị trấn Bình Đại và ngược lại. (từ trang 39 đến trang 40)
04-02-2008 Công văn số 460/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (trang 41)
25-02-2008 Công văn số 642/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. (trang 42)
27-02-2008 Công văn số 691/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền về tỉnh Bến Tre trên ấn phẩm “Nét đẹp Văn hóa phương Nam". (trang 43)
28-02-2008 Công văn số 711/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (từ trang 44 đến trang 45)
03-03-2008 Công văn số 743/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù. (trang 46)
04-03-2008 Công văn số 782/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh trong mùa khô. (từ trang 47 đến trang 48)
04-03-2008 Công văn số 788/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn. (từ trang 49 đến trang 50)
06-03-2008 Công văn số 822/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức hoạt động nhân ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật 18/4. (từ trang 51 đến trang 52)
10-03-2008 Công văn số 849/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ NN và PTNT về tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và PTNT. (trang 53)
10-03-2008 Công văn số 850/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, phòng chống dịch CGC theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. (trang 54)
23,962,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner