Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 19-07-2019: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. (từ trang 04 đến trang 07)
03-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019. (từ trang 08 đến trang 17)
03-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 18 đến trang 20)
03-07-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 21 đến trang 23)
03-07-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 24 đến trang 28)
03-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 29 đến trang 30)
03-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách cấp bù lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 31 đến trang 33)
03-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 34 đến trang 35)
03-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 36 đến trang 38)
03-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre do thực hiện nhập xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố giai đoạn 2019-2021. (từ trang 39 đến trang 41)
03-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 42 đến trang 47)
03-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho người quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã;Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 48 đến trang 49)
03-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 50 đến trang 52)
03-07-2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 53 đến trang 54)
03-07-2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX. (từ trang 55 đến trang 58)
03-07-2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 59 đến trang 67)
03-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 68 đến trang 69)
03-07-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019. (từ trang 70 đến trang 82)
03-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019. (từ trang 83 đến trang 87)
03-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương thực hiện Dự án Khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai đoạn từ ngã ba Giao Hòa - Chẹt Sậy đến cống đập Ba Lai. (trang 88)
03-07-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 89 đến trang 90)
03-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay và trả nợ vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. (từ trang 91 đến trang 106)
03-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Hợp phần III, Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long vay vốn WB”. (từ trang 107 đến trang 115)
23,964,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner