Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 36 xuất bản ngày 25-12-2008: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 02 đến trang 04)
18-12-2008 Quyết định số 2479/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 05 đến trang 13)
19-12-2008 Quyết định số 2491/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Xã hội hóa công tác gia đình, giai đoạn 2008-2010. (từ trang 14 đến trang 25)
19-12-2008 Quyết định số 2492/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, giai đoạn 2008-2010. (từ trang 26 đến trang 40)
22-12-2008 Kế hoạch số 5165/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. (từ trang 41 đến trang 44)
23,817,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner