Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 01-01-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm. (trang 04)
08-12-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. (từ trang 05 đến trang 06)
22-11-2006 Quyết định số 2381/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Chợ. (từ trang 07 đến trang 15)
13-12-2006 Quyết định số 2551/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung Tâm Lưu trữ tỉnh Bến Tre. (từ trang 16 đến trang 19)
22-12-2006 Quyết định số 2602/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm. (trang 20)
29-12-2006 Quyết định số 2705/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo. (trang 21)
22-11-2006 Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. (từ trang 22 đến trang 29)
24-11-2006 Quyết định số 1074/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thu đất. (từ trang 30 đến trang 35)
21-12-2006 Quyết định số 1127/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại về việc bổ sung Quyết định số 1063/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 Ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. (trang 36)
01-12-2006 Quyết định số 2463/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. (từ trang 37 đến trang 45)
05-12-2006 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2007 và thu nợ thuế năm 2006 về trước. (trang 46)
11-12-2006 Công văn số 4203/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý đất đai khi thực hiện Luật Nhà ở. (từ trang 47 đến trang 48)
11-12-2006 Công văn số 4213/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận, phân phối, khắc phục hậu quả bão số 9. (từ trang 49 đến trang 52)
25-12-2006 Công văn số 4415/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh LMLM trên gia súc. (từ trang 53 đến trang 54)
27-12-2006 Công văn số 4477/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp đối với cán bộ xã, ấp, khu phố. (trang 55)
30-12-2006 Hướng dẫn số 4294/HD-STC của Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 56 đến trang 64)
23,969,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner