Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 21 xuất bản ngày 15-07-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 03 đến trang 06)
01-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại quy định mức khoán chi hành chính thực hiện trong năm 2009 và 2010. (trang 07)
25-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 08 đến trang 12)
25-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2008. (từ trang 13 đến trang 14)
25-06-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện từ nay đến năm 2010. (từ trang 15 đến trang 17)
02-07-2009 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập mới các ấp thuộc xã Thới Lai, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại. (từ trang 18 đến trang 20)
06-07-2009 Quyết định số 1529/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền, phần cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách do tỉnh trực tiếp quản lý. (từ trang 21 đến trang 23)
26-06-2009 Công văn số 2499/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khẩn cấp triển khai kế hoạch phòng, chống cúm A(H1N1). (từ trang 24 đến trang 25)
29-06-2009 Công văn số 2505/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (trang 26)
06-07-2009 Kế hoạch số 2650/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 27 đến trang 49)
01-07-2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc điều chỉnh hạng mục công trình, bổ sung vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009. (từ trang 50 đến trang 57)
01-07-2009 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 58 đến trang 59)
01-07-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện. (trang 60)
23,786,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner