Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 01-04-2007: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. (từ trang 06 đến trang 08)
23-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức sản lượng tính thuế đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. (từ trang 09 đến trang 10)
13-03-2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Hạng mục: Xây mới tầng 3 (khu B) và cầu nối khu A-B. (từ trang 11 đến trang 12)
15-03-2007 Quyết định số 371/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu BT GT TPĐ BID 05.2 -Cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. (trang 13)
19-03-2007 Quyết định số 392/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010. (từ trang 14 đến trang 31)
21-03-2007 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2). (từ trang 32 đến trang 35)
22-03-2007 Quyết định số 424/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em sống tại Trung tâm nuôi dạy trẻ vào đời sớm tỉnh Bến Tre thuộc UB Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Bến Tre. (trang 36)
23-03-2007 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu: Trạm xử lý nước thải và hệ thống thoát nước bẩn thuộc dự án đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long. (từ trang 37 đến trang 38)
07-03-2007 Công văn số 736/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề. (trang 39)
07-03-2007 Công văn số 739/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công điện của Bộ NN và PTNT về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm. (trang 40)
07-03-2007 Công văn số 747/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện và trình phê duyệt dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (trang 41)
07-03-2007 Công văn số 749/UBND-NGV của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát địa vật lý. (trang 42)
08-03-2007 Công văn số 751/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thi đua khen thưởng phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XII. (từ trang 43 đến trang 44)
08-03-2007 Công văn số 756/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện QĐ 26/2007QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (trang 45)
12-03-2007 Công văn số 784/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 676-CV/TU ngày 06/3/2007 của Tỉnh uỷ. (trang 46)
14-03-2007 Công văn số 802/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xử lý vi phạm khu vực vùng đệm, rừng ngập nước Thạnh Phú. (trang 47)
14-03-2007 Công văn số 805/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và thực hiện đề án đánh giá thực trạng tài nguyên khoáng sản và lập quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý. (trang 48)
14-03-2007 Công văn số 806/UBND-NgV của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát địa chất vùng ven bờ biển. (trang 49)
14-03-2007 Công văn số 810/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. (trang 50)
14-03-2007 Công văn số 813/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dự án phòng chống HIV/AIDS năm 2007 trên địa bàn thị xã. (trang 51)
14-03-2007 Công văn số 815/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo TT-ATGT trên địa bàn. (từ trang 52 đến trang 53)
14-03-2007 Công văn số 820/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương xây dựng bãi rác tại ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu Thành. (trang 54)
15-03-2007 Công văn số 828/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai lập quy hoạch. (trang 55)
15-03-2007 Công văn số 832/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc lập phương án vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp. (trang 56)
16-03-2007 Công văn số 863/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng phương án xử lý đất cồn, đất công, đất công ích do Nhà nước quản lý. (trang 57)
16-03-2007 Công văn số 865/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra việc sử dụng đất và thu hồi đất cồn Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành. (trang 58)
16-03-2007 Công văn số 866/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất rau sạch và vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm. (từ trang 59 đến trang 60)
16-03-2007 Công văn số 868/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện tại tỉnh Bến Tre. (từ trang 61 đến trang 62)
19-03-2007 Công văn số 895/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế họach tín dụng năm 2007 của Ngân hàng Chính sách xã hội. (từ trang 63 đến trang 64)
20-03-2007 Công văn số 910/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cảnh giác, đề phòng sự cố ô nhiễm dầu trên địa bàn tỉnh. (trang 65)
20-03-2007 Công văn số 911/UBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng bến phà Cổ Chiên và nâng cấp QL.57. (từ trang 66 đến trang 67)
20-03-2007 Công văn số 913/UBND-NgV của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn số 03/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (trang 68)
20-03-2007 Công văn số 920/UBND-CNNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đền bù thiệt hại tại các vị trí trồng trụ điện khi thi công lưới điện từ 22 kV trở xuống. (trang 69)
21-03-2007 Công văn số 938/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án thuộc chương trình giống năm 2007 của Sở NN và Phát triển nông thôn. (trang 70)
21-03-2007 Công văn số 946/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng và hồ sơ mời thầu, gói thầu BT04A dự án Y tế nông thôn. (từ trang 71 đến trang 73)
23-03-2007 Công văn số 968/UBND-NGV của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát địa chất vùng ven bờ biển. (trang 74)
23-03-2007 Công văn số 976/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch GPMB bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dân tộc thiểu số và môi trường xã hội phục vụ chương trình xây lắp năm thứ nhất - Dự án MTIDP. (trang 75)
23-03-2007 Công văn số 977/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc duyệt mua bảo hiểm y tế Cho hộ nghèo năm 2007. (trang 76)
26-03-2007 Công văn số 985/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt gia hạn thời gian thi công hạng mục cầu H3-7 thuộc dự án kinh tế mới An Điền. (trang 77)
26-03-2007 Công văn số 987/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Thống nhất quy trình thủ tục thực hiện đầu tư trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. (trang 78)
26-03-2007 Công văn số 988/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và KCS dân tộc thiểu số, dự án phát triển CSHT giao thông đồng bằng sông Cửu Long. (trang 79)
05-04-2007 Công văn số 332/VPUBND-CNLTS của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính sai sót trong Công văn số 866/UBND-CNLTS ngày 16/3/2007. (trang 80)
19-03-2007 Kế hoạch số 907/KH-BCĐ của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2007. (từ trang 81 đến trang 82)
20-03-2007 Kế hoạch số 919/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 03/2007/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Bến Tre. (từ trang 83 đến trang 95)
15-03-2007 Tờ trình số 853/TTr-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương giao đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Điểm du lịch sinh thái Phú Bình thuộc ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách. (từ trang 96 đến trang 97)
23,972,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner