Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 28 xuất bản ngày 20-12-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2007 Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ vật tư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 03 đến trang 06)
13-11-2007 Công văn số 4342/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 07 đến trang 08)
14-11-2007 Công văn số 4382/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ công chức. (từ trang 09 đến trang 10)
21-11-2007 Công văn số 4493/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm. (từ trang 11 đến trang 12)
22-11-2007 Công văn số 4524/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ. (trang 13)
23-11-2007 Công văn số 4540/UBND-TMXDCB của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi. (từ trang 14 đến trang 16)
30-11-2007 Công văn số 4627/UBND-VHXH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học. (trang 17)
10-12-2007 Công văn số 4787/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. (từ trang 18 đến trang 20)
01-11-2007 Kế hoạch số 4150/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 21 đến trang 24)
15-11-2007 Kế hoạch số 4434/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác tổ chức và tinh giản biên chế. (từ trang 25 đến trang 28)
05-12-2007 Kế hoạch số 4732/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 31)
05-12-2007 Quyết định số 1165/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Đại ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn huyện Bình Đại, giai đoạn I đến năm 2008. (từ trang 32 đến trang 38)
23,806,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner