Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
HĐND thị xã Bến Tre
UBND thị xã Bến Tre
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 xuất bản ngày 15-11-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ di dân vùng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (từ trang 03 đến trang 07)
16-10-2009 Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội Sản xuất rượu Phú Lễ. (từ trang 08 đến trang 15)
23-10-2009 Quyết định số 2560/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ấp mới trên địa bàn huyện Ba Tri. (từ trang 16 đến trang 27)
03-11-2009 Quyết định số 2619/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Bến Tre. (trang 28)
05-11-2009 Quyết định số 2635/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. (từ trang 29 đến trang 35)
05-11-2009 Quyết định số 2639/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 36)
05-11-2009 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 37)
05-11-2009 Quyết định số 2641/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 38)
05-11-2009 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 39)
05-11-2009 Quyết định số 2647/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh ấp, khu phố; thành lập ấp mới ở thị trấn Chợ Lách, xã Vĩnh Thành; đổi tên ấp ở xã Sơn Định thuộc huyện Chợ Lách. (từ trang 40 đến trang 44)
06-10-2009 Công văn số 4160/UBND-TCĐT của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 45 đến trang 46)
22-10-2009 Công văn số 4460/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự - an toàn giao thông. (từ trang 47 đến trang 49)
27-10-2009 Kế hoạch số 4498/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng kết mô hình xã điểm công tác hòa giải; phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hộ tịch. (từ trang 50 đến trang 51)
03-11-2009 Công văn số 2047/VPUBND-TCĐT của Văn phòng UBND tỉnh về việc đính chính Công văn số 4160/UBND-TCĐT ngày 06/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 52)
23,786,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner