"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Giới thiệu website Công báo Lịch sử Công báo Việt Nam Hệ thống website Công báo  

Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre.


Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre là thông tin pháp lý chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng công bố các văn bản pháp luật chính thức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và huyện trên Internet. Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phục vụ công tác quản lý Nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

 

Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo là Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Cơ quan quản trị Trang thông tin điện tử Công báo là Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre).

 

Nội dung văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre, bao gồm:

 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Bến Tre ban hành; văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở tỉnh lập, gửi đăng Công báo; văn bản pháp luật khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; các văn bản hướng dẫn do các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

 

Cấu trúc Trang thông tin điện tử Công báo, gồm 6 mục:

 

1. Mục Công báo: Đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.
2. Mục Văn bản chờ đăng Công báo: Đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vừa mới ban hành trong thời gian chờ biên tập Công báo.
3. Mục Văn bản địa phương: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến nay.
4. Mục Văn bản Trung ương: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành có liên quan đến địa phương, từ năm 2011 đến nay.
5. Mục Văn bản theo lĩnh vực: Phân loại văn bản đăng Công báo theo các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

 

Mọi ý kiến đóng góp, xin liên hệ về:

 

Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 7, Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3.827528-3827529
Email: congbaobentre@bentre.gov.vn

23,562,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner