Tra cứu nhanh
Tra cứu chi tiết

Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....
để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản
Số/ký hiệu văn bản: 
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung: 
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Giới hạn phạm vi tìm kiếm:
Khoảng thời gian ban hành văn bản từ ngày đến ngày (ngày/tháng/năm)
Năm đăng CB Loại văn bản Cơ quan ban hành địa phương Cơ quan ban hành Trung ương
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
Chỉ thị (CT-UBND)
Chỉ thị (CT-TTg)
Chỉ thị (CT-BGDĐT)
Chỉ thị (CT-BYT)
Chỉ thị (CT-BGTVT)
Chỉ thị (CT-BTC)
Chỉ thị (CT-BLĐTBXH)
Chỉ thị (CT-BXD)
Chỉ thị (CT-NHNN)
Chỉ thị (CT-BCT)
Chỉ thị (CT-BCA)
Chỉ thị (CT-BTNMT)
Chỉ thị (CT-BTTTT)
Chỉ thị (CT-BNNPTNT)
Chỉ thị (CT-BTP)
Chương trình (CTr)
Công điện (CĐ-TTg)
Công văn (UBND)
Công văn (HĐND)
Công văn (CV)
Công văn (HĐND-CTHĐND)
Công văn Ban Chỉ đạo (BCĐ)
Đề án (ĐA)
Đề án (ĐA-SCT)
Hướng dẫn (HD)
Kế hoạch (KH)
Kế hoạch (KH-BCĐ)
Kế hoạch (KH-UBND)
Lệnh (L)
Luật (Lt)
Mục lục (07)
Nghị định (NĐ-CP)
Nghị định (NĐ)
Nghị quyết (NQ-CP)
Nghị quyết (NQ-HĐND)
Nghị quyết liên tịch (NQLT)
Nội quy (NQUB)
Pháp lệnh (PL)
Phương án (PA)
Quy chế phối hợp (QCPH)
Quyết định (QĐ-HĐPH)
Quyết định (QĐ-UBND)
Quyết định (QĐ-TTg)
Quyết định (QĐ-BGDĐT)
Quyết định (QĐ-BGTVT)
Quyết định (QĐ-BYT)
Quyết định (QĐ-BXD)
Quyết định (QĐ-BLĐTBXH)
Quyết định (QĐ-BQP)
Quyết định (QĐ-BNV)
Quyết định (QĐ-BTC)
Quyết định (QĐ-BKHĐT)
Quyết định (QĐ-VPCP)
Quyết định (QĐ-BCA)
Quyết định (QĐ-BTP)
Quyết định (QĐ-BNNPTNT)
Quyết định (QĐ-VHTTDL)
Quyết định (QĐ-BKHCN)
Quyết định (QĐ-BTNMT)
Quyết định (QĐ-BTTTT)
Quyết định (QĐ-BCT)
Quyết định (QĐ-NHNN)
Quyết định đính chính (QĐĐC)
Thông báo (TB)
Thông báo (TB-BYT)
Thông báo (TB-VPCP)
Thông tư (TT-TTCP)
Thông tư (TT-VPCP)
Thông tư (TT-NHNN)
Thông tư (TT-BCA)
Thông tư (TT-BCT)
Thông tư (TT-BTTTT)
Thông tư (TT-BNNPTNT)
Thông tư (TT-BKHCN)
Thông tư (TT-BTNMT)
Thông tư (TT-BTP)
Thông tư (TT-BVHTTDL)
Thông tư (TT-BNG)
Thông tư (TT-BKHĐT)
Thông tư (TT-BYT)
Thông tư (TT-BGTVT)
Thông tư (TT-BGDĐT)
Thông tư (TT-BTC)
Thông tư (TT-BNV)
Thông tư (TT-BLĐTBXH)
Thông tư (TT-BXD)
Thông tư (TT-BQP)
Thông tư liên bộ (TTLB)
Thông tư liên tịch (TTLT)
Tờ trình (TTr)
Hội đồng nhân dân tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre
HĐND huyện Ba Tri
UBND huyện Ba Tri
HĐND huyện Bình Đại
UBND huyện Bình Đại
HĐND huyện Châu Thành
UBND huyện Châu Thành
HĐND huyện Chợ Lách
UBND huyện Chợ Lách
HĐND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
HĐND huyện Mỏ Cày
UBND huyện Mỏ Cày
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Mỏ Cày Nam
HĐND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Thạnh Phú
Hội đồng nhân dân thị xã
Uỷ ban nhân dân thị xã
HĐND thành phố Bến Tre
UBND thành phố Bến Tre
Trung tâm Công báo tỉnh
Liên Sở, ngành
VP.HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Công Thương
Quốc hội
Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch nước
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Hội đồng Bộ trưởng
Liên Bộ, ngành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Y tế
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Tài chính
Bộ Nội vụ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Xây dựng
Bộ Quốc phòng
Ngân hàng Nhà nước
Bộ Công Thương
Bộ Công an
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp
Bộ Ngoại giao
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng Chính phủ
Thanh tra Chính phủ
Toà án nhân dân tối cao
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ban thường trực Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sắp xếp kết quả theo:  
23,969,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner