"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

Tìm kiếm Văn bản

Số văn bản
Tìm theo nội dung
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan
Lĩnh vực
Ngày ký từ
Đến