"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

Tổng tập

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1 146/QĐ-UBND 20/01/2020 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2019 và tháng 01 năm 2020
2 02/2020/QĐ-UBND 20/01/2020 Về việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3 01/2020/QĐ-UBND 17/01/2020 Ban hành Quy định xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh Ký
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 bản ghi.